CE Consulting Empresarial

Consulting Empresarial Sabadell,

és una gestoria, assessoria i consultoria que presta un servei d'assessorament integral que cobreix totes les necessitats de la petita i mitjana empresa, autònoms i persones físiques.

A CE Sabadell combinem les aventatges de la petita i mitjana assessoria prestant al client un tracte de confiança totalment personalitzat amb les aventatges de pertànyer a un gran grup que ens permet prestar un servei integral i especialitzat en tots els àmbits de l'assessorament.
Gestoría y Asesoría Fiscal, Legal y Contable CE Consulting Sabadell

C.E. Consulting Empresarial Sabadell es una asesoría de empresas que añade al servicio tradicional de la gestoría un alto valor con servicios de asesoría fiscal, asesoría contable, asesoría laboral, asesoría jurídica y consultoría de empresas.
Consultoría legal y tributaria: Liquidación IRPF, declaración de renta, impuestos, seguridad social, creación de empresas para autonomos y pymes.

C.E. Consulting Empresarial - C/ Narcís Giralt, 56 1-C - Sabadell - Barcelona 08202 España
Teléfono 937 484 265 - Fax 937 271 019